MalmköpingsEl

Företaget har varit verksam sedan 1975 då min far drev det fram till sin pension. Efter mina studier började jag jobba inom företaget 1997 och tog sedan över det 2008.
Idag är vi 4 anställda som jobbar för att kunden ALLTID skall bli nöjd med arbetsinsatsen

Malmköpings Elektriska utför alla typer av arbeten inom kraft, belysning, data, tele, inbrotts- och brandlarm, verkstäder, kontor och bostäder


Målsättningen är att skapa goda och långa kundrelationer och att ställa upp på kundernas krav på Service, Kvalitet och Säkerhet.